Tổ hợp chung cư Ecopark

Tổ hợp chung cư Ecopark

Chi tiết dự án:

                      Địa điểm     :     Khu đô thị Ecopark

                      Chủ đầu tư :     

                       Quy mô     :     Tổ hợp các căn hộ 

                      Gói thầu     :     Cung cấp lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm và thông gió

TAGS :

Dự án tiêu biểu

  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4

08183.12345